Selecteer een pagina

Mensen met autisme zijn bijzonder. Ze zijn anders op een manier die niet één, twee, drie te begrijpen is. Ook zelf heb ik ervaren hoe het is om een vreemde op deze planeet te zijn. En nog steeds voelt het vaak zo, omdat ik de wereld zo anders zie dan de meeste mensen. Maar ik heb wel aansluiting gevonden bij deze wereld en bij andere mensen. Ik kan prima met ze omgaan, maar wat is het dan dat mij anders maakt? Daar ben ik bij mijn zoektocht van de afgelopen 10 jaar achter gekomen.

Je zou kunnen zeggen dat mijn autisme over is en ik denk ook niet dat ik de diagnose nog snel zal krijgen. Want ik begrijp anderen en ik voel ze aan. Ik weet wat ze bedoelen, wat ze van me verwachten en wat gepast is. In relaties voel ik me betrokken en verantwoordelijk en ik merk aan de ander als er iets is. Toch ben ik nog steeds anders. Ik ervaar dingen meer als een gevoel of ervaring bij mezelf, mijn aandacht is van nature op mijn eigen gevoel gericht. En ik zie enorm veel details als ik me daar nog op zou richten. Maar omdat me dat niet helpt, heb ik mijn aandacht leren richten op wat ik ervaar. Energie en intuïtie lezen gaat vele malen sneller dan informatie via de zintuigen in je opnemen, verwerken en interpreteren.

Niet dat ik niet oplet wat ik zie, ik ben gewoon globaler gaan kijken. Een spier die vertrekt in iemands gezicht, een beweging, intonatie, ze vallen me allemaal op. Non-verbale communicatie zit tegenwoordig ook in het pakket. Maar ik verifieer alles met hoe het voelt. Ik check wat er in mij resoneert in het contact, want vanuit de Eenheid die we zijn is dat wat ik voel, ook wat de ander voelt. Dat geeft de doorslag of iets klopt en daarom kan ik ook ‘door iemand heen kijken’ als diegene iets probeert te maskeren door bewust een andere lichaamshouding, intonatie of blik aan te nemen.

Autisme is een bijzondere staat van zijn

Dit is dus heel anders, en zelfs in tegenspraak met wat bekend is over mensen met autisme. Toch zou je kunnen zeggen dat ik nog autistisch ben en ergens heb je gelijk. Want om te weten wat autisme precies is moet je de vraag stellen wat de grondslag ervan is, de basis van waaruit de autistische kenmerken en problemen ontstaan.

De ware aard van autisme is namelijk niet een stoornis of beperking of ontwikkelingsachterstand. Dat is allemaal het gevolg van onze bijzondere staat van zijn. Als je autisme hebt is jouw bewustzijn meer gericht op het energetische dan op het fysieke vlak. Mensen met autisme zijn geboren met een vijf- of meerdimensionaal bewustzijn (5D). En deze wereld is een 3D (driedimensionale) wereld waarin alles gericht is op materie. Maar er is méér dan materie en voor ons is het normaal om dat waar te nemen.

Ons fysieke lichaam is in staat om dit 5D bewustzijn te dragen. Onze (over)gevoeligheid voor prikkels is niets anders dan méér openstaan voor informatie. We zijn in staat om véél meer waar te nemen dan anderen. Ook de intense en diepe beleving heeft te maken met dit bewustzijn. Want een ruimer bewustzijn heeft ruimere mogelijkheden nodig. Omgedraaid: uitgebreidere zintuigen maken het mogelijk om meer bewustzijn te hebben op de realiteit. Want hoe kun je je ergens bewust van zijn als je daar de mogelijkheid niet toe hebt?

De oorzaak van de problemen

Wij leven in 5D terwijl er van ons verwacht wordt dat we in een 3D realiteit leven. Dat is als rondrijden in een trapauto terwijl je een helikopter tot je beschikking hebt. Geen wonder dat alles zo lastig gaat. En als niemand je uitlegt en voorleeft hoe het werkt, heb je ook geen idee. Je denkt dat er van alles mis is met je.

En als je geboren wordt op deze planeet ben je weerloos en afhankelijk. Grote kans dat je ouders of verzorgers je niet zagen in wie je was, bewust en intens voelend. En ook dat ze niet doorhadden dat je energieën en emoties van de mensen om je heen beleefde. Voelde je hun pijn en verdriet. Dat is overweldigend en als baby is het enige wat je kunt doen, van binnen ‘nee’ zeggen tegen al dat geweld. Je afsluiten voor je gevoel en je lichamelijkheid. En daarmee sluit je ook je eigen hart en de ervaring van liefde, vreugde en de verbinding met anderen.

Dit is de oorzaak van de problemen die tot de autistische kenmerken gerekend worden: de ondergevoeligheid voor de signalen van het eigen lichaam, terwijl je voor sommige andere prikkels juist heel gevoelig bent. En het onvermogen om met emoties om te gaan en gevoelens bij anderen af te lezen. Het trauma zit zo diep dat het overal in doorwerkt: hoge stress ondermijnt je lichamelijke gezondheid, relaties worden (onbewust) gesaboteerd, emoties die opeens opkomen en je overmannen, je begrijpt dingen niet waardoor je blijft piekeren en dit alles levert ongelofelijk veel onzekerheid en zelftwijfel op. Wat dat met je eigenwaarde doet kun je wel raden.

Heelheid in jezelf herkennen

De meeste mensen met autisme die ik heb gezien zijn depressief. Maar ergens diep in hun binnenste weten ze dat er méér is. Ze voelen het ook maar het is moeilijk om er woorden aan te geven. Velen zijn op het spirituele pad beland en zoeken daar naar antwoorden. Maar omdat de echte oplossing in henzelf zit, komen ze meestal ook daarmee niet verder. Zolang je buiten jezelf zoekt blijf je in 3D. Voor ons voelt dat als verscheurd zijn, verdeeld zijn, jezelf kwijt zijn. Eenheid en heelheid zijn er pas wanneer je naar binnen keert en het daar herkent. Ze horen bij 5D bewustzijn en vanuit daar is er een weg naar heelheid in 3D bewustzijn. Maar eerst zul je die herkenning in jezelf moeten ‘ophalen’.

Met een 5D bewustzijn voel je energieën, gevoelens en emoties van anderen in jezelf. Jezelf afsluiten voor energieën van ‘buitenaf’ helpt niet want in 5D ben je verbonden met alles. De dingen die je storen doen iets in jezelf meeresoneren dat je nog niet erkend hebt. Wat je werkelijk stoort, is dus niet iets van buitenaf maar iets in jou dat vraagt om opgenomen te worden in de Eenheid die je bent. Wat overigens niet wil zeggen dat je zomaar alles toe moet laten. Als iets je teveel is, is het heel gezond om een grens te stellen en nee te zeggen. In 5D gaan eenheid en dualiteit hand in hand.

Van binnen naar buiten

Er is geen andere weg dan die van binnen naar buiten. Mensen kunnen je helpen met tips en informatie van buitenaf, maar de ervaring is de opening naar heling en integratie. Datgene wat we in onszelf afgewezen en buitengesloten hebben, wil herkend en opgenomen worden in het geheel. Met elke overtuiging die je inziet, en elk pijnstuk dat je oplost, voel je dat er iets op zijn plek valt en is er meer heelheid in jezelf. En hoe meer samenhang je in jezelf ervaart, hoe meer je die ook in de wereld buiten je ervaart. In 5D is er namelijk geen verschil tussen binnen- en buitenwereld. En voor ons is het normaal om dat zo te ervaren omdat 5D (of hoger) onze natuurlijke staat van zijn is.

Vanuit dit principe “zo binnen, zo buiten” is elke beperkende gedachte iets waarmee je jezelf letterlijk vastzet. Zo ook de gedachten over autisme. Daarom is het zo belangrijk om je bewust te worden van wat je denkt. Pas dan zie je dat jij zelf de keuze hebt in wat je denkt over jezelf in relatie tot je autisme. Denk je dat je beperkt bent in wat je kunt? Of sta je open voor mogelijkheden? Wat doet het met het je energie als je op deze keuze invoelt? Wat heeft jouw voorkeur? Wat als het een keuze is die bepaalt of je verder kunt komen? Wat zou je dan kiezen? Dit is 5D. Better believe it.

Je hebt een keuze

Voor mij was de keuze helder toen ik inzag dat ik een keuze had. De gedachte van een beperking voelde beklemmend en die last viel direct van me af, de seconde dat ik die gedachte verliet en openstond voor mogelijkheden. Opeens was er weer een toekomst, voelde ik ruimte en kwam er nieuwe energie in me op. Ik wist dat dit klopte en dat ik de beperking zelf in stand hield als ik achter die gedachte bleef staan. In de afgelopen 10 jaar is het me gelukt om in mijn lichaam te komen, ja te zeggen op het leven en om mijn hart te openen. Er is rust en vertrouwen en ik kan genieten van het leven. En ik ben dankbaar dat ik het leven van andere mensen een stukje mooier kan maken. Als je het dan over psychologie hebt: op de schaal van menselijke behoeften van Maslov is dit de top, namelijk zelfrealisatie. In normale taal: ik ben een gelukkig mens.

Ieder mens heeft het recht om gelukkig te zijn. Ook mensen met autisme. Daarom voel ik zoveel passie om mijn inzichten te delen. Uit eigen ervaring weet ik hoe je daar komt als je een diagnose in het autistisch spectrum hebt, en ik gun iedereen met autisme die vrijheid, vreugde en geluk.

Next Level Autisme

Dit is wat ik noem Next Level Autisme. Die andere staat van zijn hoeft niet ‘opgelost’ te worden. De oplossing is juist om helemaal jezelf te zijn. Je bent niet voor niets zoals je bent. Je hebt iets heel bijzonders toe te voegen. Iets wat niet veel mensen hebben. En dat is super waardevol.

Om jou daarmee te helpen heb ik de online training “de Wake Up Call” gemaakt. Omdat ik nog maar net begin is jouw investering maar 33 euro. Op elsvanoosten.nl/JA lees je meer.
In de autismeweek (eind maart) geef ik een 5-daagse waarin je de eerste stappen zet op weg naar bevrijding. Meld je nu vast aan, dan kun je het niet vergeten! Deelname is vrijblijvend.